Over

Milieuvergunningsaanvragen

Elk bedrijf dat volgens de indelingslijst van het VLAREM is ingedeeld in 1 of meerdere rubrieken dient te beschikken over een geldige milieuvergunning. ECOVIC bv kan u helpen met het opstellen van de milieuvergunningsaanvraag en/of de melding.

Ook wanneer u reeds over een milieuvergunning beschikt, kan het zijn dat deze dient aangepast te worden: het bedrijf wordt overgenomen door een andere rechtspersoon waardoor er een ‘melding van overname’ dient te gebeuren, u wilt uw bedrijf uitbreiden waarvoor u ofwel een ‘mededeling kleine verandering’ ofwel een nieuwe milieuvergunningsaanvraag moet indienen. Of misschien wenst u wel een afwijking op een vergunningsvoorwaarde ? Of u heeft reeds een dossier ingediend dat geweigerd werd en u wenst hiertegen in beroep te gaan ? Voor al deze dossiers kan u terecht bij ECOVIC bv. Dit zowel wanneer u het dossier zelf wenst op te maken en slechts ad hoc advies nodig heeft als wanneer u het dossier volledig wenst uit te besteden.

Externe milieucoördinator

De meeste bedrijven die in klasse 1 zijn ingedeeld volgens de indelingslijst van het VLAREM moeten een milieucoördinator aanstellen.

De belangrijkste taken van een milieucoördinator zijn:

  • Waken over het naleven van de milieuwetgeving;
  • Het opvolgen van de milieuwetgeving en het bedrijf op de hoogte brengen als er voor hen relevante wijzigingen zijn;
  • Interne en externe communicatie m.b.t. milieugerelateerde onderwerpen;
  • Opvolgen van metingen, registraties… enz.;
  • ...

Hiertoe brengt de externe milieucoördinator minstens 4 keer per jaar een bezoek aan de inrichting. Van elk bezoek wordt een verslag gemaakt.

Jaarlijks wordt er tevens een jaarverslag van de milieucoördinator gemaakt dat kort weergeeft welke adviezen er door de milieucoördinator gegeven werden en welk gevolg hier door het bedrijf aan gegeven werd.

ECOVIC bv kan bovenstaande taken voor u uitvoeren en beschikt over een erkende milieucoördinator A met ervaring in diverse types van bedrijven.

Indien u reeds over een interne milieucoördinator beschikt, kan u bij ECOVIC bv ook steeds terecht voor ondersteuning van de interne milieucoördinator op de specifieke domeinen waarvoor dit nodig is.

Overige milieugerelateerde projecten

Bij ECOVIC bv kan u steeds terecht voor het uitvoeren van een milieuaudit. Aan de hand van checklisten zal afgetoetst worden of uw inrichting al dan niet compliant is met de milieuwetgeving. Hierbij gebeurt steeds een plaatsbezoek op de inrichting en worden interviews afgenomen met de verantwoordelijken binnen het bedrijf om zoveel mogelijk concrete informatie te kunnen verzamelen. Het kan zijn dat u dit wenst te doen op vrijwillige basis of dat dit u opgelegd wordt door de vergunningverlenende overheid. In beide gevallen kan u hiervoor bij ons terecht.

De administratieve verplichtingen die door de milieuwetgeving worden opgelegd, kunnen door ECOVIC bv verzorgd worden. Denk hierbij in de eerste plaats aan het integraal milieujaarverslag (IMJV), de heffingsaangifte m.b.t. de waterverontreiniging, de Val-I-Pac aangifte of het preventieplan m.b.t. verpakkingsafval...

Specifiek voor afvalverwerkende bedrijven of groeves, kan ECOVIC bv voor u het werkplan opmaken.

Ook wanneer u slechts een korte, ad hoc, vraag heeft m.b.t. milieuwetgeving, mag u steeds contact opnemen. Wij helpen u met veel plezier verder !

Contact

ECOVIC bv
Schaapsweg 111
B-3550 Heusden-Zolder
+32 (0)493 64 40 30
BTW 0543 268 789